Handelsactiviteit of vrij beroep?
Share/Save/Bookmark
Handelsactiviteit of vrij beroep?

De (ietwat verouderde) wetgeving maakt een onderscheid tussen diverse soorten ondernemers en ondernemingen, naargelang diverse criteria. Voor starters is ondermeer het onderscheid tussen vrije beroepen en handelsactiviteiten belangrijk.

 


1.   Vrij beroep

Aparte regels inzake bekwaamheidsvereisten en inschrijving gelden voor de zogenaamde vrije beroepen. Er zijn vrije beroepen in de juridische sfeer (bijvoorbeeld advocaat of notaris) en in de medische en paramedische sfeer (bijvoorbeeld (tand)arts of kinesist).

Daarnaast zijn er de 'intellectuele beroepen', waar de specifieke bekwaamheid moet bewezen worden. Het gaat om boekhouders, architecten, pyschologen, vastgoedmakelaars en dies meer. 2. Iedereen die commerciële of handelsactiviteiten (daden van koophandel) stelt, is verplicht zich als handelsonderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). 

Ook alle vrije en intellectuele beroepen moeten sinds 30 juni 2009 naar een ondernemingsloket voor een inschrijving in de KBO.
 
Onder Handelsactiviteit (daden van koophandel) verstaat de wet:
·       elke aankoop van voedingsmiddelen en koopwaren om die, al dan niet na bewerking of verwerking, weder te verkopen of om het gebruik ervan te verhuren;
·      elke verkoop of verhuring die het gevolg is van zodanige aankoop; elke huur van roerende goederen om die in onderhuur te geven en elke onderverhuring die daarvan het gevolg is; elk in hoofdzaak materieel werk verricht ingevolge huur van diensten, zodra het, zelfs op bijkomstige wijze, gepaard gaat met levering van koopwaar;
·       elke aankoop van een handelszaak om die te exploiteren;
·       alle verrichtingen van industriële ondernemingen, zelfs wanneer de ondernemer slechts de voortbrengsels van zijn eigen grond verwerkt en voor zover het geen verwerking betreft die normaal bij landbouwbedrijven behoort;
·       alle verrichtingen van ondernemingen van openbare of particuliere werken, van vervoer te land, te water of door de lucht;
·       alle verrichtingen van ondernemingen van leveringen, van zaakwaarneming, van zaakbezorging, van openbare verkopingen, van openbare schouwspelen en van premieverzekeringen;
·       alle verbintenissen van handelsagenten voor het bemiddelen of afsluiten van zaken;
·       elke bank-, wissel-, commissie- of makelaarsverrichting;
·       alle verrichtingen van ondernemingen die tot doel hebben onroerende goederen te kopen om ze weder te verkopen
·       alle verrichtingen van openbare banken;
·       alle verbintenissen uit wisselbrieven, mandaten, orderbriefjes of ander order- of toonderpapier;
·       alle verbintenissen van kooplieden betreffende zowel onroerende als roerende goederen, tenzij bewezen is dat ze een oorzaak hebben die vreemd is aan de koophandel.
Meer info

 
Het ondernemingsloket onderzoekt eerst jouw ondernemersvaardigheden en schrijft jouw handelsactiviteiten vervolgens in in de KBO. Als starter moet je basiskennis bedrijfsbeheer aantonen op basis van jouw diploma of praktijkervaring.
Beroepskennis moet worden aangetoond indien je een gereglementeerde activiteit wenst uit te oefenen.

Een inschrijving bij een ondernemingsloket kan tegenwoordig al binnen het kwartier. De administratieve rompslomp is veel kleiner dan vroeger.

 

Meer artikels: (nog 0 artikels in deze categorie)

Send To Friend
Stuur dit artikel door naar een vriend(in).

Jouw e-mailadres:
Het e-mailadres van je vriend(in):
Om naar meerdere e-mailadressen te sturen, plaats een ; tussen de e-mailadressen (geen spaties voor of achter de ;)
Onderwerp:
Typ je bericht naar deze persoon (optioneel):
Geef bovenstaande code hier in:

Geef je score
Geef hier jouw score:  95%